Waarom Contractpedia?

Verplaats uw contracten van de la naar de cloud.


Digitaliseer en transformeer de manier waarop u uw contracten beheert. Contractpedia is een interactief systeem dat op zoek gaat naar manieren om geld te besparen op uw verbintenissen. U bent zich bewust van de actuele kosten, wettelijke en geldelijke verplichtingen, en de consequenties van elke verbintenis. Contracten en abonnementen zijn overal en u hebt er een centrale plek voor nodig die inzichtelijk en overzichtelijk is.
Overzicht van alle contracten

Krijg een volledig overzicht van alle verbintenissen die u bent aangegaan met andere organisaties of mensen, en wees u ervan bewust welke contracten automatisch worden verlengd.

 

Wees slim in relatie tot uw verbintenissen

Zorg dat u weet wat uw geldelijke en wettelijke verplichtingen zijn voor het komende jaar en waar de daadwerkelijke kosten van elk van uw verbintenissen op uitkomen. Gebruik deze kennis binnen uw organisatie.

 

Raak geen waardevolle activa kwijt

Contractpedia helpt u om uw waardevolle activa te sparen. U wordt er bijvoorbeeld aan herinnerd om de activa van mensen die niet meer voor uw organisatie werken te verzamelen.

 

Wees voorbereid op het samenstellen van het budget

Contractpedia ondersteunt u in de voorbereiding van het budget van uw organisatie voor het volgende jaar gebaseerd op contracten, uitgaven en de totale verplichting van alle afdelingen.

 

Behoud de controle

Wijs rollen toe en houd toezicht over de verantwoordelijke personen binnen uw organisatie die een contract zouden moeten beëindigen voordat het te laat is en het automatisch wordt verlengd.

 

Verspil geen geld

Contractpedia helpt u op verschillende manieren geld te besparen. U verspilt geen geld aan een activa die u al hebt, maar zich op een andere afdeling bevindt en niet wordt gebruikt.

 

Profiteer van meer voordelen

Contractpedia laat u niet alleen zien hoe mensen verbonden zijn met contracten, maar ook wat hun opleiding en vaardigheden zijn, zodat ze zich volledig kunnen inzetten voor uw organisatie.

 

Ken uw beschikbare activa

Met Contractpedia belandt u nooit meer in een situatie waarin u of een afdeling binnen uw bedrijf blijft betalen voor een activa die niet langer nodig is of niet meer wordt gebruikt.