Hvem får mest ut av Contractpedia?

Vi har listet opp noen av stillingene som vil like Contractpedia. 

Økonomisjefer

Contractpedia gir en komplett oversikt over alle avdelinger og hjelper økonomisjefen med å planlegge budsjettet. Contractpedia bidrar også til å spare penger ved å varsle når en kontrakt må avsluttes. 

Eier (avdelingsleder)

Contractpedia er alltid eierens høyre hånd. Lederen får hjelp til å administrere kontrakter på en effektiv måte og å få oversikt. På denne måten gjør Contractpedia det mulig for lederen å nå forretningsmålene og utføre et godt arbeid. 

Anleggsledere

Anleggslederen har mange oppgaver og er ansvarlig for bygninger, sikkerhet, vedlikehold og tjenester som er tilknyttet arbeidsplassen. Contractpedia gir denne personen en oversikt over alt. 

IT-sjefer

Contractpedia gir full kontroll over eiendelene og kontraktene som er knyttet til dem. Hvis noen slutter, minner Contractpedia IT-sjefen på å avbryte programvareabonnementer og å samle inn eiendeler.