Vår filosofi är kundfokus

Vi hjälper våra kunder att få kontroll över sina kontrakt, så att kontrakten inte kontrollerar dem.


 

story Vår historia

Contractpedia ApS är ett privat företag som har sin bas och sitt huvudkontor i Danmark. Företaget grundades med målet att hjälpa små och medelstora företag, både inom privat och offentlig sektor, att hantera sina kontrakt på ett effektivt sätt. De flesta stora system för att hantera kontrakt är antingen för komplicerade, för dyra, är olämpliga för små och medelstora företag, eller ger bara hjälp fram till dess du skriver på kontraktet. Contractpedia hjälper dig att göra dina kontrakt genomsynliga, så att du är fullt medveten om företagets verkliga inkomster och utgifter.

story Våra mål

Våra två huvudmål är:

• Att hjälpa kunder att få kontroll över sina kontrakt, så att kontrakten inte kontrollerar dem. Vi har följt vår dröm och skapat en modern programvarulösning för kontrakthantering som har ett överkomligt pris. Det har vi gjort för att hjälpa kunder att enkelt få en överblick över sina åtaganden och utgifter, och därmed kunna spara pengar. Du behöver inte installera något eller installera komplicerade moduler. Köp helt enkelt vår månadsprenumeration, så är du redo att sätta igång.

• Att hjälpa våra kunder få svar på följande frågor och hjälpa dem att dra så stor nytta som möjligt av sina åtaganden: Vilka är mina kvarvarande förpliktelser? Vad har jag för inkomster och utgifter nästa månad? Hur ska jag göra min budget? Behöver jag fortfarande ett särskilt kontrakt? Vem bör ha ansvaret för att säga upp kontraktet? Har jag fortfarande alla resurser som är kopplade till kontraktet? När är det bäst att förnya kontrakten?

story Varför vill vi hjälpa till?

Många små och medelstora företag har fortfarande sina kontrakt i en skrivbordslåda. Vi vill hjälpa dem att inse att digital kontrakthantering har många fördelar. Och Contractpedia kan vara ett verktyg som inte bara förändrar hur kontrakt hanteras, utan även hjälper användaren att dra så stor nytta som mycket som möjligt av avtalet.

Nästan alla kontrakt och prenumerationer idag innebär någon form av förpliktigande. Tänk till exempel på prenumerationer på programvara, hyrning av kontorsmateriel, bilhyrning, kontorshyrning, banklåneavtal, avtal med aktieägare, underhållsavtal, tjänsteavtal för olika produkter, och annat. Många företag har stött på problem med att:

• få god överblick över alla underskrivna kontrakt
• avgöra om de ska förnya eller säga upp ett kontrakt vid ett visst tillfälle
• hålla koll på användningen av kontrakt och de resurser som är kopplade till dem
• förvara alla dokument som rör ett visst kontrakt på ett och samma ställe
• komma ihåg att säga upp kontrakt som förnyas automatiskt
• komma ihåg att förnya kontrakt vid den bästa tidpunkten.


 

Hittar du inte svaret på din fråga, eller vill du kontakta oss? Du får gärna ta kontakt med oss.

 

Contractpedia

E-postadress: mail@contractpedia.com

Telefonnummer: +45 88 27 63 33

Address: Tuse Næs Vej 7C
4300 Holbæk, Danmark