Varför ska jag använda Contractpedia?

Flytta kontrakt från skrivbordslådan till molnet.


Digitalisera och förändra hur du hanterar dina kontrakt. Contractpedia är ett interaktivt system som hittar möjligheter att spara pengar på dina åtaganden. Bli medveten om faktiska kostnader, juridiska och ekonomiska åtaganden, samt konsekvenserna av varje åtagande. Kontrakt och prenumerationer finns överallt, och det behövs en central plats för alla, där det går att få genomsynlighet och överblick.
Överblick över alla kontrakt

Få en fullständig överblick över alla åtaganden som finns gentemot andra företag eller personer, och var medveten om vilka som förnyas automatiskt.

 

Var smart med dina åtaganden

Var medveten om dina ekonomiska och juridiska åtaganden för det kommande året, och de verkliga kostnaderna för varje åtagande. Använd den här kunskapen inom ditt företag.

 

Förlora inte viktiga resurser

Contractpedia hjälper till att spara viktiga resurser. Du blir till exempel påmind om att samla in resurserna från personer som inte längre finns inom organisationen.

 

Var redo att förbereda budgeten

Contractpedia ger stöd i att förbereda företagets budget för det kommande året, baserat på kontrakt, utgifter och alla avdelningars förpliktelser.

 

Behåll kontrollen

Tilldela roller och ha kontroll över vilka personer inom företaget som är ansvariga för att säga upp ett kontrakt innan det är för sent och kontraktet förnyas automatiskt.

 

Slösa inte pengar

Contractpedia hjälper till att spara pengar på flera olika sätt. Du slösar inte pengar på en resurs du redan har, men som finns på en annan avdelning och inte används.

 

Få fler fördelar

Contractpedia visar inte bara hur personer är kopplade till kontrakt, utan även vad de har för utbildning och färdigheter så att de kan nå sin fulla potential och vara till nytta för företaget.

 

Känn till vilka tillgångar som finns

Med Contractpedia kommer du aldrig mer att hamna i en situation där du eller avdelningar fortsätter att betala för en resurs som inte längre behövs eller används.